1A8N89

AFTERGLOW PLATFORM 及踝靴

  • 35.0
  • 36.0
  • 37.0
  • 38.0
  • 39.0
AFTERGLOW PLATFORM 及踝靴
¥10,600
¥10,600
Afterglow Platform 及踝靴拼合柔软小牛皮与经典 Monogram 漆光帆布,搭配超高跟和稳重防水台。侧拉链方便穿脱,加衬鞋垫更添舒适。

详细特征