Q9M84F

B BLOSSOM 18K 金缟玛瑙钻石戒指

 • 58
 • 57
 • 56
 • 55
 • 54
 • 53
 • 52
 • 51
 • 50
 • 49
 • 48
¥60,000
B BLOSSOM 18K 金缟玛瑙钻石戒指
¥60,000
B Blossom 图章戒指采用黄色与白色 18K 金展现 Monogram 花卉的更多可能。四枚钻石将经典标识雕琢为图章,在黑色圆润缟玛瑙的映衬下释放璀璨光华。辅以手工抛光与 LV 字母铭纹,大胆宣示摩登主张。

详细特征