R99871

MARCEL WANDERS 设计的 DIAMOND 模块组件

  • Beige
  • Caramel
¥56,000
MARCEL WANDERS 设计的 DIAMOND 模块组件
¥56,000
Marcel Wanders 为 Objets Nomades 系列设计的 Diamond 屏风另有模块组件可选。每组模块融合 Nomade 皮革结构,通过恰似路易威登手袋钩扣的黄铜夹扣固定,唤起对经典 Monogram 图案和传统行李箱藤编元素的记忆。可用于调整屏风大小,亦可悬挂于天花板。

详细特征