1A5LCQ

DISCOVERY 及踝靴

  • 35.0
  • 35.5
  • 36.0
  • 36.5
  • 37.0
  • 37.5
  • 38.0
  • 38.5
  • 39.0
¥11,700
DISCOVERY 及踝靴
¥11,700
Discovery 及踝靴将路易威登 Monogram 帆布融入柔软小牛皮的纯黑色调,再以 Nano Monogram 图案点缀侧面与结合处,搭配 Monogram 帆布后袢带与胎面外底。

详细特征