1A4GZT

Discovery 平底及踝靴

 • 34.0
 • 34.5
 • 35.0
 • 35.5
 • 36.0
 • 36.5
 • 37.0
 • 37.5
 • 38.0
 • 38.5
 • 39.0
 • 39.5
 • 40.0
 • 40.5
 • 41.0
¥10,100
Discovery 平底及踝靴
¥10,100
黑色粒纹小牛皮版Discovery 平底及踝靴,侧边的弹力镶面致敬经典切尔西靴。配有标志性的Monogram帆布扣带,细小的银色饰钉源自路易威登古董旅行箱。凹纹橡胶外底,适合在多种天气中穿着。

详细特征