1A868J

DISCOVERY 平底及踝靴

 • 35.0
 • 35.5
 • 36.0
 • 36.5
 • 37.0
 • 37.5
 • 38.0
 • 38.5
 • 39.0
 • 39.5
 • 40.0
¥12,000
DISCOVERY 平底及踝靴
¥12,000
Discovery 平底及踝靴以 Monogram 漆光帆布饰边点亮柔滑小牛皮鞋身,可调节皮革饰带及铭纹搭扣令经典切尔西靴设计再度焕新。橡胶外底和皮革滚边增添稳重细节。

详细特征