1A8FT6

GONCOURT 切尔西靴

  • 05.0
  • 05.5
  • 06.0
  • 06.5
  • 07.0
  • 07.5
  • 08.0
  • 08.5
  • 09.0
¥11,800
GONCOURT 切尔西靴
¥11,800
Goncourt 切尔西靴取材蜡面小牛皮,以手工匠艺令每双成品流露别样光泽。经典鞋面与动感外底互为反差,微型橡胶提升柔软度和防滑性。另点缀路易威登织物标签。

详细特征