1A8FR3

GONCOURT 系带鞋

 • 05.0
 • 05.5
 • 06.0
 • 06.5
 • 07.0
 • 07.5
 • 08.0
 • 08.5
 • 09.0
 • 09.5
 • 10.0
¥10,500
GONCOURT 系带鞋
¥10,500
本款 Goncourt 系带鞋以单张蜡面小牛皮塑造经典一体式鞋面,手工铜绿技术令每件成品释放别致光泽。路易威登标识于鞋舌和后侧烙印品牌身份。

详细特征