1A8NNA

LOUISE 及踝靴

 • 34.0
 • 34.5
 • 35.0
 • 35.5
 • 36.0
 • 36.5
 • 37.0
 • 37.5
 • 38.0
 • 38.5
 • 39.0
 • 39.5
 • 40.0
¥10,600
LOUISE 及踝靴
¥10,600
本款 Louise 及踝靴取材柔韧小牛皮,为标志性 V 形金属鞋头镂刻 LV Circle 标识。流畅线条和沉稳方跟流露当代布尔乔亚式格调,隐藏式侧拉链方便穿脱。

详细特征