Z1261E

LV ASH 太阳眼镜

  • Gold
  • Silver
  • Silver
¥5,850
LV ASH 太阳眼镜
¥5,850
LV Ash 太阳眼镜无框无缚,以轻盈金属勾勒方形飞行员式造型,令丝滑平面镜片更显别致。LV 字母精巧点缀援引典藏设计的 S-lock 铰接,路易威登标识铭纹可在镜腿、眉框和桩头处读取。

详细特征