1A8XLO

LV BOLD 系带鞋

  • 05.0
  • 05.5
  • 06.0
  • 06.5
  • 07.0
  • 07.5
  • 08.0
  • 08.5
  • 09.0
¥8,600
LV BOLD 系带鞋
¥8,600
本款 LV Bold 系带鞋以漆光小牛皮塑造经典鞋面,搭配衬垫织物鞋舌和厚实而轻盈的微型外底。路易威登标识后袢带和侧面 Monogram 花卉再添品牌格调。

详细特征