Z1352E

LV CATCH ROUND 太阳眼镜

  • Gold
  • Silver
¥5,000
LV CATCH ROUND 太阳眼镜
¥5,000
LV Catch 太阳眼镜于圆润轮廓中彰显摩登绅士风范。纤细框架镂刻的路易威登元素标明身份,经典 Monogram 图案和品牌标识分别点缀边框和镜片。

详细特征