Q93810

LV VOLT 18K金钻石项链

LV VOLT 18K金钻石项链
¥80,000
¥80,000
LV Volt 系列深掘经典 LV 标识的设计潜质,此处以 LV Volt 18K 金项链演绎璀璨密镶钻石呈现的字母角力,轻巧悬挂于可调节链条。单独佩戴或搭配同系列其他单品皆宜。

详细特征