MP2885

LVxNBA BASKET COURT 毯子

¥13,400
LVxNBA BASKET COURT 毯子
¥13,400
LVxNBA Basket Court 毯子将篮球纹路巧妙融入全幅 Monogram 图案,在品牌元素和当代美学之间找寻平衡。齐整缝线边缘流露摩登气息,皮革贴饰标记路易威登与 NBA 的联袂合作。

详细特征