1A4X9S

Madeleine 高跟鞋

 • 34.0
 • 34.5
 • 35.0
 • 35.5
 • 36.0
 • 36.5
 • 37.0
 • 37.5
 • 38.0
 • 38.5
 • 39.0
 • 39.5
 • 40.0
 • 35.0
 • 35.5
 • 36.5
 • 37.0
 • 37.5
 • 38.0
¥7,400
Madeleine 高跟鞋
¥7,400
光亮的漆面小牛皮结合方形尖头和块状低跟设计,呈现Madeleine高跟鞋的复古情调。标志性的路易威登鞋履之一,饰有大号金色圆形LV金属标识。

详细特征