1A88NC

MADELEINE 高跟鞋

  • 34.5
  • 35.0
  • 35.5
  • 36.0
  • 36.5
  • 37.0
  • 37.5
  • 38.0
  • 38.5
  • 39.0
¥7,800
MADELEINE 高跟鞋
¥7,800
作为路易威登标志性鞋履之一,此款 Madeleine 高跟鞋以柔软小牛皮烘托方形金属 LV 字母,其低粗跟及方头设计延续复古意味。

详细特征