N60417

NEW POUCH 手拿包

¥8,450
NEW POUCH 手拿包
¥8,450
New Pouch 手拿包取材 Damier Graphite 帆布和金属件,设有拉链外袋、内贴袋和卡位,点缀路易威登巴黎标识压纹标签,展现功能与潮流的融合。

详细特征