1A8O0N

SOFIA 平底凉拖

  • 34.0
  • 35.0
  • 36.0
  • 36.5
  • 37.0
  • 37.5
  • 38.0
  • 39.0
  • 40.0
¥7,900
SOFIA 平底凉拖
¥7,900
Sofia 平底凉拖融合小牛皮和 Monogram 漆光帆布宽鞋带,后者的精巧饰钉回溯品牌制箱传承。尖头设计散发妩媚气息,铭纹搭扣方便调节松紧。

详细特征