1A5U0B

STELLAR 高帮运动鞋

 • 34.0
 • 34.5
 • 35.0
 • 35.5
 • 36.0
 • 36.5
 • 37.0
 • 37.5
 • 38.0
 • 38.5
 • 39.0
 • 39.5
 • 40.0
 • 40.5
 • 41.0
 • 42.0
¥7,500
STELLAR 高帮运动鞋
¥7,500
Stellar 高帮运动鞋身披粉色 Monogram 漆光帆布,在白色鞋带与橡胶外底的点缀中释放清新气息。高帮设计搭配侧拉链带来便捷穿脱体验。

详细特征