1A8AHN

TATTOO 运动鞋

 • 05.0
 • 05.5
 • 06.0
 • 06.5
 • 07.0
 • 07.5
 • 08.0
 • 08.5
 • 09.0
 • 09.5
 • 10.0
¥7,400
TATTOO 运动鞋
¥7,400
灵感源自贯穿 2020 秋冬秀场的渐变色渲染,以 Monogram Clouds 帆布焕新演绎了标志性的 Tattoo 运动鞋,为经典设计注入摩登意趣。

详细特征