R99810

Totem Floral,Damien Langlois-Meurinne 设计

¥65,500
Totem Floral,Damien Langlois-Meurinne 设计
¥65,500
Damien Langlois-Meurinne以散发经典法式魅力的室内设计见称,他从路易威登的Noé手袋取材,为Objets Nomades系列打造图腾花艺。铺上Nomade皮革的树干从三条“根”向上向上,连接成金色 铜枝桠,皮革吊带中盛载五个陶瓷花盆,形成一株优雅奇特的树,能将任何空间变成华丽的花园。

详细特征