RN0008

游记《布拉格》 - 艺术家版

¥19,900
游记《布拉格》 - 艺术家版
¥19,900
俄罗斯艺术家Pavel Pepperstein以绚丽笔触刻画了城市地标,描绘了布拉格的别样风情,充满诗情画意与浪漫气息。限量发行30本,每册《布拉格》游记均拥有专属编号,并配有艺术家签名。本册配有出自俄罗斯艺术家Pavel Pepperstein之手的绘画作品,采用大幅设计与皮革装订。

详细特征