1A8VAK

WATERFRONT 凉拖

  • 05.0
  • 06.0
  • 07.0
  • 08.0
  • 09.0
  • 10.0
  • 11.0
¥4,550
WATERFRONT 凉拖
¥4,550
本款 Waterfront 凉拖为宽幅橡胶鞋带临摹经典 Monogram 帆布纹理,搭配舒适韧性鞋垫和轻盈灵活的橡胶外底,后者点缀 Monogram 花卉。

详细特征