1A3PSC

WATERFRONT 凉拖

¥5,150
 • 05.0
 • 05.5
 • 06.0
 • 06.5
 • 07.0
 • 07.5
 • 08.0
 • 08.5
 • 09.0
 • 09.5
 • 10.0
 • 10.5
 • 11.0
 • 11.5
 • 12.0
 • 13.0
 • 14.0

由 Monogram 橡胶裁制而成的拖鞋,鞋垫设计贴合脚掌自然形状,配弹力外底。


- Monogram 橡胶
- 精准贴脚的鞋垫
- 弹力外底
网站中的信息可能存在技术失准、色差、尺码误差或因产品改良,生产批次等因素造成的细节误差,网站展示的产品图片可能与实际外观不一致。如有相关问题,请致电顾客服务中心。